หน้าหลัก / Visual Factory

Electronic Commerce Co.,Ltd. จำหน่าย และ ผลิต ป้ายแสดงผลสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม Industrial Production Displays, Production Scoreboards, Andon boards, Andon system, Electronics Displays, LED Board, Electronics Counter (LED), Electronics Timer (LED), สาย Cable, Communication Cable, RS232-485 Cable, RS232 to RS485 Converter รับออกแบบและ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ
ระบบ Factory Visual Control 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement –
ระบบ Factory Visual Control, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง 

โทร 089-123-9426 หรือ

PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS)

คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับทุกอุตสาหกรรมที่มีการนับหรือควบคุมการผลิต เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตหรือการนับ เพิ่มความสามารถในการควบคุม การผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร แสดงผลการผลิตเป็นแบบเวลา จริง (REALTIME)

สามารถต่อพ่วงกันได้เป็นระบบ NETWORK(RS 485) ควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถ แสดงผลของป้ายทั้งหมดผ่านระบบ LAN หรือ INTERNET ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร หรือจะจัดการแสดงผลของป้ายเป็นกลุ่มเฉพาะส่วนการผลิตที่สำคัญก็สามารถทำได้ ซึ่งรองรับระบบ การผลิตแบบ TPS(TOYOTA PRODUCTION SYSTEM)

PMS ยังมีระบบเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อแสดงจุดที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ผู้ควบ คุมงานสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดการสูญเสีย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสายการ ผลิตจำนวนมาก โดยสามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบ NETWORK(RS 485) ได้ทันที 

PMS เป็นระบบที่ตอบสนองทุกความต้องการของการจัดการเกี่ยวกับการผลิตสำหรับพนักงานในสายการผลิตทั้งหมด ซึ่ง PMS ได้กลาย เป็นส่วนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ระหว่าง ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ และผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักการนี้สามารถใช้เพื่อเป็น ประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ ISO 1400, ISO 9001 หรือ TQC ได้เป็นอย่างดี

Quality Control Solutions

นอกเหนือจาก ระบบ PRODUCTION REAL TIME MONITORING SYSTEM (PMS) ทางบริษัทยังมี Solutions ในด้านการ QC งานในสายการผลิต, การตรวจเช็ค และ บันทึก Defect ต่างๆ เข้าสู่เครื่อง Computer และ สามารถนำไปแสดงผลตามจุดต่างๆที่ต้องการ หรือ ผ่านหน้าจอ LED Screens

Reduce Machine Downtime Solutions

เป็น Solutions ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับ โรงงานที่ ต้องการลดเวลาการหยุดทำ งานของเครื่องจักร ด้วยระบบในการตรวจจับ และ แจ้งเตือนไปยัง เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้ง ทำการบันทึก เหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เวลาที่เครื่องจักรหยุด, เวลาที่ระบบทำการ Request แจ้งปัญหา, เวลา ที่ฝ่ายซ่อมบำรุงมาถึง, เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ทำการบันทึกลง Computer เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงต่อไป

การทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ติดต่อสั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา